Zmiany w akcyzie w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r czekają nas zmiany dotyczące rozliczeń akcyzowych. Wiele procedur zostanie uproszczonych i w kwestiach spornych co do interpretacji przepisów nie powinno być już wątpliwości. Przynajmniej powinno być ich znacznie mniej niż do tej pory. Zmiany, które wiele osób interesują najbardziej, to te, które obejmą producentów energii elektrycznej wykorzystujących mikro-generatory o mocy do 1MW, którymi w praktyce jest większość posiadaczy paneli fotowoltaicznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym został przyjęty z dniem 25 października 2022 roku. Jaki jest jego cel? Przede wszystkim ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczyć obowiązki administracyjne

Poznaj niektóre ze zmian w akcyzie w 2023 roku

  • Wprowadzone zostaną ułatwienia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zawężone zostaną obowiązki administracyjne dla przedsiębiorców, którzy zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Rozwiązanie to ma dotyczyć także jednostki samorządu terytorialnego.

  • Zlikwidowanie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy korzystają z obniżonej stawki akcyzy.

  • Cygara i cygaretki zostaną wyłączone z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych. Nastąpi objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak w przypadku wyrobów winiarskich i spirytusowych.

  • Przedłużenie zwolnienia z akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych rodzaju plug-in. Do 31 grudnia 2029 r. przedłużone zostanie zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych rodzaju plug-in o pojemności silnika nie większej niż 2000 cm³.

  • Ujednolicone zostaną zasady dot. składania deklaracji od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, w przypadku których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy.

  • Przedłużony zostanie termin na zakup kas fiskalnych starego typu. Rozwiązanie to zwiększy dostępność kas na rynku dla firm.

  • Rozszerzona zostanie możliwość funkcjonowania podatników przy użyciu systemu e-Urząd Skarbowy (doręczanie i płatność BLIK).

  • Zmiany określają również formę prowadzenia ewidencji akcyzowych. Do 31 stycznia 2024 roku wydłużona zostanie możliwość prowadzenia dokumentacji i ewidencji dot. wyrobów akcyzowych w postaci papierowej. Przed zmianami zasada, według której jedyną dopuszczalną formą prowadzenia ewidencji akcyzowych jest forma elektroniczna, powinna zacząć obowiązywać od 01.01.2023 roku. W ten sposób zyskamy dodatkowy rok, aby przygotować się do prowadzenia ewidencji właśnie w postaci elektronicznej. Ustawodawca w ten sposób wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców.

Które zmiany w akcyzie budzą najwięcej zainteresowania?

Z punktu widzenia wielu osób najważniejszą zmianą jest ta mówiąca o wyłączeniu z obowiązku wykazywania w deklaracji podatkowej ilości zwolnionej energii elektrycznej, co dotyczy podatników, którzy produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i zużywają tę energię. 

Drugą istotną zmianą jest ta związana z wydłużeniem zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych „z wtyczką”. To bez wątpienia będzie miało wpływ na ceny takich pojazdów w kolejnym roku. Dotychczasowe zwolnienie obowiązywało do końca 2022 roku. Gdyby ustawodawca nie zadecydował o przedłużeniu tego zwolnienia, hybrydy plug-in obowiązywałaby stawka akcyzy wynosząca 3,1%. Jest to stawka, jak dla konwencjonalnego samochodu spalinowego o porównywalnej pojemności silnika. Oczywiście jednym z celów przedłużenia zwolnienia jest chęć promowania pojazdów hybrydowych.

Dodaj komentarz